Kyaik Hti Yoe Hotels

kyaki-hto
Kyaik Hto Hotel

Address         : Kyaikhtiyo Pagoda, Kyaikhtiyo Hill, Kyaikhto Township, Mon State,Myanmar

Phone               : 95 94 25322010, +95 94 9819196

Website          : www.kyaikhto.com

golden-sunrise
Golden Sunrise

Address         : Golden Rock Road, Kin Mon Camp, Kyaik Hto Township
Mon State, Myanmar

Phone             : (+959) 8723301

Website          : www.goldensunrisehotel.com

thuwunna-bomi
Thuwunna Bomi Hotel

Address         : Seikphu Foothill, Kyaikhtiyo Pagoda Road Kyaikhto, Mon State, Myanmar

Phone                : (9557) 60345, 09-498 18688,  09-862 0722, 09-4981 9640

Website          : www.goldensunrisehotel.com

sane-le-thi
Sane Le’ Tin Resort

 Address         : 104 Miles, Kyaik Hto Township, Mon State, Myanmar.

Phone              : (951)4481019, 4410301, 651263, 721942

golden-rock
Golend Rock Hotel

Address         : Yathe Taung base camp | Near Kyaiktiyo Pagoda, Kyaikto.

 Phone           : 057-60492, 01-502479, 01501290

mountain-top
Mountain Top Hotel

Address         : Yathe Taung base camp,Near Kyaiktiyo Pagoda, Kyaikto, Myanmar

Phone                : 01 502 479

yoeyoelay
Yoe Yoe Lay Hotel

Address         : No.165, West Race Course Road, In Front of U Chit Maung Housing, Bahan Township, Yangon

Phone             : 098723082, 01 544916, 09-8636855