နွစ္သစ္ကူးေတာင္ၾကီး ခရီးစဥ္

City Vista Myanmar Group နဲ႕ နွစ္သစ္ကူးေတာင္ၾကီး ခရီးစဥ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာလိုက္ပါေပးခ့ဲႀကတ့ဲ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလံုးကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းနွင့္ ယခုထက္ပိုၿပီး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ ေသာဘဝကိုပိုင္ဆိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္……  

Read More...